Și am să mă fac mare…

septembrie 14, 2010

Și am să mă fac mare.
și veni-vei valuri în barcă sculptată
și mireasmă-n vînt purtat de plete.
Și am să mă fac val.
și veni-vei scoică în pumn purtat de nisip
și pescăruș uitat de orizont.
și mă voi face scrum.
și veni-vei val purtat de dor
adîncit în săruturi cristaline.
și atunci
una cu marea vom fi.